Splice Wash

splice wash - epdm firestone

Splice Wash – jest wysoko stężonym rozpuszczalnikiem używanym do czyszczenia i przygotowywania membran EPDM pod połączenia. Splice Wash może być również używany do czyszczenia membrany EPDM z pozostałości preparatu Quick Prime Plus.

Zastosowanie Splice Wash:

Nanosić na powierzchnię za pomocą szmatki. Pozwolić na odparowanie przed nałożeniem Quick Prime Plus.